streda 16. novembra 2016

Ukážka banskej techniky používanej aj v pezinských baniach


   Tento príspevok je trocha z iného súdka. Nepozrieme sa do žiadnej bane v okolí Pezinka.  Rád by som Vám priblížil, aká banská technika sa používala nielen v pezinských baniach na konci 20 storočia. 

   Nakoľko sme na slovensku a veľa technických zariadení dopadlo tak, ako dopadlo, tak si jednotlivé pracoviská ukážeme na bani Rozália v Hodruši.

Nosným dopravným systémom v baniach je koľajová doprava. Nebolo tomu inak ani v pezinských baniach. Na dopravu súprav slúžili dieselové lokomotívy BND a akumulátorové lokomotívy.  Na nasledovnom videu si môžete urobiť predstavu ako to vyzerá za plnej prevádzky, keď okolo Vás prejde súprava.Na to, aby vôbec bolo možné dobývať nerasty banským spôsobom, bolo sa treba najskôr k ložisku dostať. To znamená vyraziť chodbu správnym smerom v správnom úklone. Na razenie chodieb sa používa trhavina. V Pezinku to bol prevažne Danubit.  Aby bolo možné trhavinu umiestniť, bolo nutné na čelbe vyvŕtať presne určený počet dier pre trhavinu.
Vŕtanie sa robilo pneumatickými kladivami. Hĺbka vŕtania na antimonovom ložisku bola priemerne 120 cm.


Po vyvŕtaní dier nasledoval odstrel. Po odstrele bolo nutné rozdrobenú suť vyviesť. Na nakladanie tejto sute do banských vozíkov sa používa pneumatický nakladač. Ako vyzerá práca s takýmto nakladačom na čelbe pri razení novej chodby si môžete pozrieť na ďalšej ukážke


Trochu iný spôsob práce s nakladačom bol pri nakladaní vydobytej rudy na dobývkach. Nakladač nakladá rudu priamo do súpravy vozíkov. 

V niektorých prípadoch nebolo možné materiál po odstrele nakladať hneď nakladačom. Najskôr ho bolo treba priblížiť tak aby bol v dosahu nakladača. Najpoužívanejším spôsobom priblíženia bolo "škrabanie". Na lane bola pripevnená lyžica (škrabák). Lano bolo kladkami vedené na navijak (vrátok).  Ako to v reále pracovalo, sa Vám pokúsim ukázať nasledovnom videu.


Nemenej dôležitou činnosťou pri dobývaní banským spôsobom je určiť, ktorým smerom ďalej dobývať. Kadiaľ hľadaná žila pokračuje. Jedným zo spôsobov určenia sú prieskumné vrty na odoberanie vzoriek.  V nasledujúcom videu môžete uvidieť jednu z menších vrtných súprav.


Toto bola iba malá ukážka spôsobu práce a banskej techniky z konca 20. a začiatkom tohoto storočia. Sami si môžete urobiť predstavu, aká bola, a je práca baníka náročná.
V dopravných chodbách a prekopoch je prievan z ventilácie. Pri čelbe a na dobývkach je zasa horúco, vlhko, prach a hluk.  Neustále je nutné myslieť na bezpečnosť, pretože riziko úrazu je veľké.  

Bohužiaľ stávajú sa aj najhoršie nehody...
Za možnosť ukázať vám týchto zopár videí by som chcel poďakovať Malokarpatskému baníckemu spolku v Pezinku a prevádzkovateľovi bane Rozália - Slovenská banská, spol. s r.o.

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára